ÜLKER GRUP METAL

Plazma Kesim

Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmeye devam edilmesi, maddenin ya da metalin plazma haline geçmesine yol açar. Enerjinin kaynağı elektrik olabileceği gibi, plazma kesimde bu kaynak ısıl veya ışın kökenli de olabilir.

Plazma safhasını gaz safhasından ayıran en önemli farklılığı elektriği iletmesi, çok yüksek sıcaklıkta olması ve ışık yaymasıdır. Maddenin plazma hali, serbest halde gezinen elektronlardan ve elektronlarını kaybetmiş atomlardan (iyonlardan) oluşmasıdır. Günümüzde plazma kesim  teknolojik olarak evrimleşerek imalat ve sanayide, tıpta, ışıklandırmada, televizyonlarda, enerji üretiminde (nükleer) ve daha birçok teknolojide kullanılmaktadır. Plazma oluşumunda eşit miktarda pozitif ve negatif yük içerir. Elektriği ileten tüm maddelere uygulanan prensiplerin çoğu plazmalar için de geçerlidir. Plazma gibi plazma kesim de elektrik alandan ve manyetizmadan etkilenir. Plazma sıcaklıklarına  göre ve hacimlerindeki yüklü parçacıklarına göre sınıflandırılırlar. Floresan lambalarındaki ışıldama, kaynak sırasında görülen mavi ışık yıldırım ve şimşek de birer plazmadır. Güneşin içerisinde farklı türlerde plazmalar vardır. Kutuplarda görünen auroralar da bir çeşit plazmadırlar. Sonuçta metallerin kesiminde de kullanılmasına olanak vardır.

• Pürüzsüzlük: Kesilen yüzeyin üst ya da alt yüzeyinde standartlarda tanınmış mesafe ve aralıklarda ölçülür. Genel olarak bu değeri kesme hızı, gaz akış hızı, torç hareketleri belirler ve etkiler,

• Kesme hattı çizgileri: Kesilen sac malzeme kesme yüzeyi boyunca oluşan dalgalanmadır. Kullanılan gaz, güç kaynağı çıkışındaki süreklilik, torç yapısı, mekanik sistemdeki sarsılma (titreşim) tamamen bu konudaki kaliteyi etkiler.

• Üst kesme kenarı yuvarlaklığı: Plazma kesimde karakteristik bir özellik olup malzemenin üst yüzeyinin plazma arkı ile daha uzun süre etkileşimi yüzünden oluşur. Bu yuvarlaklık ince yani düşük kalınlıktaki yüzeylerde daha çok kendisini gösterir. CNC plazma da bu etki en az düzeyde görünür.

• Çapak: Plazma kesim esnasında plazmanın keserek erittiği metalin eriyerek kesimi yapılan yüzeyin arka yüzeyine yoğuşarak yapışmasından oluşur. Kesme hızına, gaz seçimine, akım şiddetine ve malzeme türüne göre çapaklanma azalır yada çoğalır.

• Kesme aralığı: Plazma kesim esnasında plazmanın metali keserken oluşturduğu açıklıktır. Nozül ağzı açıklığının bir ya da iki katı kadar bir kesme aralığı oluşması normal olup daha fazla olması durumu tersine çevirir. Torç ile kesimi yapılan metal kısım arasındaki açıklık da önemlidir. Akım şiddeti kesme hızı da plazma kesimde kaliteyi belirler birer unsur olur. Plazma kesimi anlatırken son kalite belirleyen etmen üst serpintidir. Üst yüzeydeki oluşan çapaklanmadır. Kesimi yapılan sac yüzeyle torç arasındaki uzaklık çapak oluşumunda ve üst serpinti oluşmasında en başta gelen etmendir. Çok yavaş ilerleme hızıyla yapılan kesimlerde görüldüğü gibi aşınmış nozül nedeni ile de ortaya çıkması mümkündür.